Página de inicio

Consultoria en qualitat i seguretat alimentària · APPCC

T’ajudem a garantir la seguretat alimentària dels teus productes


Plans d’autocontrol APPCC, implantació normes BRC, IFS

Servei de consultoria per a la indústria alimentària i minoristes d’alimentació: disseny i implantació de plans d’autocontrol basats en el sistema d’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític),implantació de normes GFSI (BRC, IFS, FSSC 22000). Revisió d’etiquetatge i elaboració de fitxes tècniques.


Auditories higiènic-sanitàries, auditories internes BRC, IFS

Auditories internes de normes GFSI (BRC, IFS, FSC 22000), auditories de proveïdors, auditories higiènic-sanitàries, inspeccions sanitàries a establiments minoristes, inspeccions sanitàries a menjadors escolars i altres col·lectivitats, revisió documental dels plans d’APPCC.


Formació presencial i on line


Formació continuada per a empreses i minoristes d’alimentació, tant presencial com on line. Cursos d’higiene alimentària, manipuladors d’aliments, APPCC, etiquetatge, traçabilitat, gestió dels al·lèrgens, implantació de prerequisits. Formació in situ a les empreses i adaptada a diferents sectors.

“El amor es tan importante como la comida. Pero no alimenta.”

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

  • Restauració: bars, restaurants
  • Restauració col·lectiva: menjadors escolars, cuines centrals
  • Menjars preparats
  • Pastisseries
  • Fleques i panificadores
  • Carnisseries, sales de desfer
  • Distribuïdors
  • Altres

Trajectòria

Més de 20 anys assessorant a la indústria agroalimentària en qualitat i seguretat alimentària

Més informació

Associacions

undefined
President d’AVHIC
(Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya)

undefined
Veterinari col·legiat nº 1164-Girona

Enllaços d’interès